Skip to main content

Welkom bij Kadem B.V.

Kadem B.V. realiseert voorzieningen in onder- en bovengrondse infrastructuren, zoals het leggen en monteren van kabels en voorts het verrichten van werkzaamheden binnen infrastructurele ontwikkelingen in de breedste zin.

Over Kadem

Kadem B.V. voert opdrachten uit op het terrein van energie, Telecom, glasvezeltechniek, gestuurde boringen alsmede op het terrein van de openbare verlichting. Hiervoor hebben we ervaren vaklieden in dienst met een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit. Vaklieden die tijdens het werkproces, meedenken over de beste uitvoering. Kadem B.V. kan het totaalproject uitvoeren van engineering tot ingebruikname van het netwerk. Wij hechten er veel waarde aan dat planningen in het werk correct kunnen worden nageleefd. Met Kadem B.V. kiest u voor een betrouwbare partner die, in de afgelopen 15 jaar, een duurzame relatie heeft opgebouwd met een grote diversiteit aan klanten (overheid, semioverheid, bedrijven en particulieren), die ons hoog waarderen om onze kwaliteit en betrouwbaarheid. Het werkgebied van de Kadem B.V. bevindt zich voornamelijk in Noord-Nederland.

Missie & Visie

Kadem B.V. is een ervaren en enthousiast bedrijf. Onze passie is: verbinden!
Zo nodig werken we 24 uur per dag. Soms is dat nodig om aan de wens van de klant te voldoen, of om mensen minder tot last te zijn. Doorzettingsvermogen is ons kenmerk. Wij ontzorgen onze klanten, stellen uw eisen centraal en weten deze juist, op tijd en volledig te vertalen. Wij gaan integer om met uw informatie, zijn betrouwbaar en komen onze afspraken na!
Verbinden, netwerken aanleggen is ons vak.
Ons werk bestaat echter niet alleen uit een ontwerp maken, planning opstellen, geulen graven en montage.
Ons werk gaat over mensen: overlast, gemak, veiligheid, geld, aanpassen, etc.

Bij Kadem B.V. werken mensen op elk niveau. Al deze mensen, maken ons bedrijf tot een succes. Onze opdrachtgevers moeten ervan overtuigd zijn dat alles goed komt, dat we onze beloftes nakomen.
En dat doen we samen!
Kadem B.V. heeft mensen in dienst die zich snel aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. We zijn wendbaar en flexibel. Dat is nodig, omdat grote projecten vragen om inzicht en overzicht. Onverwachte ontwikkelingen vragen om creatieve oplossingen.

Opleiden en ontwikkelen zijn de krachtige motoren die ons bedrijf draaiende houden. We leren, ontdekken en komen met nieuwe initiatieven. Door aandacht voor de kleinste details, beheersen we het totaalproces en voorkomen we fouten. Waar nodig, nemen we de regie!

Certificering

Kadem B.V. is gecertificeerd door EBN Certification B.V. volgens de kwaliteitsnorm ISO-9001:2015

Dit kwaliteitsmanagementsysteem helpt onze organisatie processen zo te kunnen inrichten, beheersen en verbeteren dat onze producten steeds voldoen aan de eisen van onze klanten en aan wet- en regelgeving. Daardoor stijgt de klanttevredenheid en verbeteren de bedrijfsresultaten.
Kadem B.V. is gecertificeerd door EBN Certification B.V. volgens de kwaliteitsnorm VCA**2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee Kadem B.V. wordt getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem.

Dit certificaat is voor Kadem B.V. van belang, omdat wij werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.