Skip to main content
Het traject dat vooraf gaat aan het leggen van kabels en leidingen van A naar B, geven we in handen van onze engineers en technisch tekenaars, die een beeld schetsen van de situatie. Zij zorgen ervoor dat alle partners binnen een project exact weten welk resultaat we voor ogen hebben en hoe we dat resultaat samen bereiken. Dat doen zij middels het maken van een gedetailleerd technisch ontwerp van de ondergrondse infrastructuur. Daarin wordt niet alleen aangegeven hoe een woning of bedrijfspand kan worden aangesloten, ook wordt nauwkeurig afgewogen welke materialen en technieken het best kunnen worden gebruikt. Al uw wensen worden meegenomen in dit ontwerp.